„Švietimo akademijos“ atgarsiai Pakruojyje

Kovo 1 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre vyko ,,Švietėjo akademijos“ užsiėmimas-praktikumas  ,,Kūrybiškų strategijų taikymas kalbų užsiėmimuose senjorams“, kurį vedė Rima Leimontienė, Centro metodininkė ir anglų kalbos mokytoja. ,,Švietėjo akademijos“ nariai – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras (koordinatorius),  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras bei Joniškio rajono švietimo centras (partneriai).

Rima 2021 metų lapkričio 22-27 dienomis dalyvavo kursuose ,,Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real“, kuriuos organizavo ,,Europass Teacher Academy” padalinys ,,Europass Academy of Creativity“ įsikūręs Barselonoje, Ispanija. Kartu su pedagogais ir andragogais iš  Kroatijos, Vengrijos, Suomijos, Danijos, Slovėnijos, Vokietijos, Lenkijos, Graikijos, Latvijos ir Kataro, Rima tobulino savo kompetencijas šiomis temomis:

  • kūrybiškumo samprata;
  • mokymosi aplinkos kūrimas integruojant dailę (,,Roll-a-Miro”, VTS, ,,Caviardage”);
  • 4 kompetencijų: kūrybiškumo, bendradarbiavimo, komunikacijos, kritinio mąstymo ugdymo galimybės (,,Pitch Game”, ,,Marshmallow Challenge”);
  • IKT panaudojimo galimybės (trumpų video, edukacinių programėlių  ,,Pixton“ (www.pixton.com – komiksų kūrimui),  ,,Toontastic“, ,,Chrome Music Lab“, ,,Canva“, ,,Plickers“, ,,Book Creator“, ,,Word Wall“, ,,Screencast-O-Matic“ panaudojimas).

Kursų dalyvė ,,Švietimo akademijai‘‘ pristatė „Caviardage“ metodą, (https://www.caviardage.it/), kurį mes patys, nieko nelaukdami ir išbandėme. Ši veikla pagrįsta žodžių (ne daugiau nei trijų iš kiekvienos eilutės) išrinkimu, užjuodinant ar kitokiu pasirinktu būdu (gali būti nubraukiama, nuspalvinama įvairiomis spalvomis ir pan.) paslepiant likusią pateikto teksto dalį. Pasirinktus žodžius galima labai nežymiai koreguoti (nevartoti būtojo laiko, panaikinant galūnę ,,-ed“), galima iliustruoti. ,,Caviardage“ skirtas žodyno kartojimui, mokymuisi, frazių, sakinių sudarymui ar poezijos kūrimui.

Dar vienas įdomus metodas užsienio kalbos mokymui – ,,Visual thinking strategy“(VTS)  https://vtshome.org/ . Jo esmė- meno kūrinių panaudojimas mokant kalbos. Pavyzdžiui, paveikslai  aptariami per tris klausimus ,,Kas vyksta šitame paveiksle?“, ,,Kas jums leidžia manyti, kad taip yra?“, ,,Ką dar pastebite šiame paveiksle?“. Kiekvieną atsakymą mokytojas ,,atspindi“ – kuo tiksliau pakartoja. Jei padaroma kalbos klaida, ,,atspindėjime“ jos nebelieka. Rima akcentavo, kad  kalbos užsiėmimus galima organizuoti kitose edukacinėse erdvėse, taip neprarandamas mokymo(si) efektyvumas, eliminuojama įtampa, sukuriama labai pozityvi atmosfera kalbėjimo įgūdžių lavinimui.

Turbūt daugiausia emocijų sukėlusi mūsų susitikimo veikla buvo iššūkis ,,Zefyriukas”. Iš trijų švietimo centrų darbuotojų sudarytose mišriose grupėse, statėme aukščiausią zefyriuko ir spagečių bokštą. Nugalėjo komandinis darbas ir bendras tikslas- kurti, mokytis, tobulėti.

,,Siūlų gija‘‘ metodas labai tinkantis susitikimų refleksijai, apibendrinimui. Megzdami simbolinį siūlų tinklą konsorciumo dalyviai džiaugėsi turiningai praleistu laiku bendraujant su kolegomis, anglų kalbos mokytojos pažadėjo artimiausiu metu su savo mokiniais-senjorais išbandyti naujus anglų kalbos mokymo metodus „Roll-a-Miro“- kūno dalių mokymuisi, ,,Caviardage“- žodyno plėtimui , ,,Visual thinking strategy“- kalbėjimo tobulinimui. Nekantriai lauksime sekančių „Švietimo akademijos“ užsiėmimų.

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė Greta Jasiūnienė

,,Švietėjų akademijos“ veiklos  vyksta įgyvendinant  programos ,,Erasmus+“  1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas” Nr. 2020-1-LT01-KA104 – 077734  (konsorciumo projekto koordinatorius – Pakruojo švietimo centras).