Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencijos „Kalbinė raiška vaikų kalbos ugdyme“ pranešimai

1. Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“
„Kalbinė raiška emocinio intelekto ugdyme“
Pranešėja Rima Šilinskienė

2. VŠĮ Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis „Varpelis“
„Žaidimas-tai laiminga vaikystė“
Pranešėjos vyr. auklėtoja Lijandra Andrašūnaitė, vyr. auklėtoja
Laima Žemaičiūnienė Skaityti daugiau „Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencijos „Kalbinė raiška vaikų kalbos ugdyme“ pranešimai”