Apie mus

Vizija

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras – savita ir pažangi švietimo institucija, teikianti kokybiškas švietimo bei pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugas, praturtinta asmeniniu santykiu su klientu, palaikanti tvarius bendruomeninius ryšius ir mokymosi visą gyvenimą idėją.

Misija

Maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, ,profesionaliai atlikti švietimo įstaigų  buhalterinės apskaitos, jaunimo profesinio informavimo, Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir kitas pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui funkcijas.

Strateginis tikslas

Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę mokyklai, mokytojui, mokiniui ir visai rajono bendruomenei.