Matematikos ir ekonomikos mokytojų metodinis būrelis

2019 m. rugsėjo 25 d. matematikos ir ekonomikos mokytojų metodiniame pasitarime, bendru susitarimu, 2-jų metodinių būrelių veikla sujungta. Nuo 2019-09-25 bus matematikos ir ekonomikos metodinis būrelis.

Matematikos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio veiklos nuostatai

Matematikos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio taryba

Matematikos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2023-2024 m.m.

Informacija dėl atnaujintų pagrindinio ugdymo bendrųjų programų matematikos dalyko

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2008-08-26 Nr.ISAK-2433 , ,,Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos”

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos : matematika

Kodėl būtina diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą? Viktorija Sičiūnienė. Skaidrės

Lygtys Viktorija Sičiūnienė. Skaidrės

Darbas pamokoje – apklausos strategija

Teminiai planai 5 klasė pvz. 6 klasė pvz.

Pamoku planai. 5klasė, 6klasė, 7klasė, 8klasė, 9klasė

Ilgalaikių pamokų planai. Forma, 5 kl1, 5 kl2, 5kl3

Pamokos efektyvinimas

Pamokos analizė ir vertinimas apklausos forma

Moksleivio anketa forma, įvertinimo forma

Metodines veiklos planavimas ir organizavimas Reginos Rudalevičienės Vilniaus ,,Ryto” vidurinės mokyklos mokytojos skaidrė

Logikos įvadas

Sąvoka. Apibrėžimas. Teiginiai ir jų veiksmai. Teiginių neigimo taisyklės. Sudėtiniai teiginiai ir jų neigimas. Sakiniai su kintamaisiais ir jų vertinimas teiginiais. Kvantoriai (visi, egzistuoja). Sakinių su kvantoriais neigimas. Teoremos. Teoremos su būtinomis ir pakankamomis sąlygomis. Įrodymo metodai (indukcija, dedukcija)