Rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veikla

Pakruojo r. ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos planas 2019-2020 m.m.

2023/2024 m.m. Pakruojo r. ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis būrelis

Būrelio pirmininkė – Saulė Miežienė
Būrelio sekretorė – Kristina Averjanova

Socialinių pedagogų metodinio būrelio nariai:

Liuda Bigailienė Linkuvos gimnazija
Saulė Miežienė Lygumų pagrindinė m-kla
Birutė Jonaitienė Žeimelio gimnazija
Dijana Ušinskaitė Balsių pagr. m-kla/ nuo 2024 m. Lina Durienė
Roma Stočkė „Atžalyno“ gimnazija
Inga Misiūnienė „Žemynos“ progimnazija
Kristina Averjanova „Žemynos“ progimnazija
Ema Kelerienė Linkuvos specialioji m-kla