Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencijos „Kalbinė raiška vaikų kalbos ugdyme“ pranešimai

1. Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“
„Kalbinė raiška emocinio intelekto ugdyme“
Pranešėja Rima Šilinskienė

2. VŠĮ Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis „Varpelis“
„Žaidimas-tai laiminga vaikystė“
Pranešėjos vyr. auklėtoja Lijandra Andrašūnaitė, vyr. auklėtoja
Laima Žemaičiūnienė

3. Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“
„Sakytinės vaiko kalbos lavinimas“
Pranešėjos vyr. logopedės Alma Sinkevičienė ir Vaida Labanauskienė
Mokomosios priemonės-knygos „Miško karalystė“ pristatymas

4. Klovainių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė
„2-4 m. vaikų sakytinės kalbos ypatumai ir ugdymas“
Pranešėja auklėtoja Gintarė Vatkevičienė

5. Linkuvos lopšelis- darželis „Šaltinėlis“
„Kalbamės ir mokomės“
Pranešėja priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ina Ožiūnienė

6. Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“
„Kalbos gebėjimų ugdymas vaikų darželyje „Vyturėlis“.
Pranešėjos auklėtojos Lina Utakienė ir Kristina Pranckaitytė

7. Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“
„Priešmokyklinuko kalbos raiškos ugdymas“.
Pranešėja priešmokyklinio ugdymo pedagogė Stanislava Arlauskienė

8. Rozalimo vaikų darželis
„Kalbinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje“
Pranešėja auklėtoja Vilma Mikeliūnienė

9. Žeimelio daugiafunkcinis centras „Ąžuoliukas“
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinės raiškos ugdymas įvairiose veiklose“.
Pranešėja Elita Monteikaitė auklėtoja-metodininkė

10. Žeimelio daugiafunkcinis centras „Ąžuoliukas“
„Smulkioji motorika vaikų kalbos ugdyme“
Pranešėja Vyr.auklėtoja Diana Kumžienė

11. Panevėžio rajono „Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“
„Pasaka kaip būdas pažinti ir išreikšti save“
Pranešėja direktorė Ramutė Skrickienė

12. Joniškio vaikų lopšelis darželis „Ąžuoliukas“
„Mylėkime knygą gimtosios kalbos ir gyvybės šaltinį“
Pranešėja Miglė Praniulienė

1. Stendinis pranešimas „Knygelė mano draugė“ Klovainių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės pavaduotoja Stasė Kelerienė.

2. Stendinis pranešimas „Augu su knyga“ .Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ auklėtojas Gediminas Garšva, auklėtoja-metodininkė Rima Garšvienė.