Sporto pedagogų partnerystė

Išgyvenant intensyvios kaitos metą švietime, pedagogams būtina išmanyti vykstančios raidos procesus, nes šiuolaikinio jaunimo vertybinės nuostatos kelia susirūpinimą. Tuo tikslu kovo mėn. 26 d. Pakruojo rajono sporto pedagogai rinkosi į seminarą, kurio metu „Atžalyno“ gimnazijos kūno kultūros mokytoja Aušra Dvelienė pristatė pranešimą „Mokytojų ir mokinių vertybinės erdvės“. Refleksijos metu diskutuota, kuo mokytojų ir trenerių vaidmuo yra reikšmingas mokiniams palankių nuostatų formavimui ne vien fizinės veiklos atžvilgiu, bet ir socializacijos procese. Todėl kūno kultūros mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimas neapsiribojo vien tik dalykinių žinių gilinimu. Savo fizinius gebėjimus pasitikrinome varžydamiesi su kolegomis mokytojais ir treneriais tradicinėje spartakiadoje. Šiemet ji vyko jau vienuoliktą kartą. Nusprendus atsisakyti varžymosi, susiskirsčius į komandas pagal ugdymo įstaigų tipus, sporto pedagogai, remiantis savanoriškumo principu draugiškai pasidalino į komandas ir nuotaikingai praleido laiką, žaisdami tinklinį, badmintoną, stalo tenisą, salės riedulį ir krepšinio „karavaną“. Dar kartą pasitvirtino išvada, kad nesiekiant maksimalaus sportinio rezultato, o akcentuojant patį bendravimo vyksmą, judėjimą, didėja asmens fizinis ir kūrybinis potencialas, saviraiška ir savirealizacija, o susitikimuose pasidalinta geroji kolegų patirtis, išryškina mokinių vertybinių nuostatų ugdymo prioritetus. Ir labai teisingas yra garsaus Kanados švietimo eksperto D. Finko pasakymas, kad „Atsakomybė už sėkmę taip pat priklauso nuo vidinės žmogaus atsakomybės, bet ją sustiprina kolegiškas buvimas drauge“.

Lina Alekseriūnienė, kūno kultūros metodinio būrelio pirmininkė