Seminaras Žeimelio gimnazijos mokytojams „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, pažinimas ir ugdymas“

Pradžia:

2022-04-20 10:00.

Renginio pavadinimas: Seminaras Žeimelio gimnazijos mokytojams „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, pažinimas ir ugdymas“.
Dalyvio mokestis – 2 Eur

Lektoriai: A. Atkočiūnienė, PPT logopedė

Vieta: Žeimelio gimnazija

Atsakingas: R. Leimontienė, V. Kaminskienė