Seminaras dailės ir technologijų mokytojams ,,Ugdymo turinio įvairinimas: Stasio Ušinsko kūrybos tyrinėjimai“

Pradžia:

2024-04-03 10:00.

Renginio pavadinimas: Seminaras dailės ir technologijų mokytojams ,,Ugdymo turinio įvairinimas: Stasio Ušinsko kūrybos tyrinėjimai“ (kvalifikacijos tobulinimo programos (40 val.) ,,Dailės ugdymo turinio kūrimo galimybės mokyklos lygmeniu“ modulis)
Dalyvio mokestis – 2 Eur Registracija iki 03-30 d. Tel.61 216

Lektoriai: R. Baratinskienė, Kultūros programų koordinatorė

Vieta: Pakruojo ugniagesių stoginė

Atsakingas: R. Leimontienė, I. Strižigauskienė