Seminaras apie netradicinių mokymo(si) aplinkų kūrimo galimybes

2022 m. balandžio 29 d. seminarą apie netradicines mokymo(si) aplinkų kūrimo galimybes rajono rusų kalbos mokytojai pradėjo Lygumų pagrindinėje mokykloje. Šios mokyklos direktorė Asta Gasiūnienė be pavaduotoja Lina Rutkevičienė pristatė ,,Geros mokyklos“ koncepcijos įgyvendinimą ir sąsajas su mokykloje kuriama ugdymo aplinka, o rusų kalbos mokytoja Stasė Grušienė dalijosi savo praktinio darbo patirtimi apie internetinių programų panaudojimą patraukliai ir kūrybiškai mokant rusų kalbos. Daugiausia seminaro dalyvių susidomėjimo sulaukė mokytojos pristatytas ir pademonstruotas mokinių įtraukimas į supažindinimą su mokyklos erdvėmis užsienio kalba. Metodo ,,Aš – gidas“ taikymas vėliau buvo demonstruojamas ir Naisiuose, kur Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos mokytoja Vilija Tenienė kartu su savo mokinėmis pristatė lankytinus objektus ir pasakojo apie šią gyvenvietę rusų kalba. Dalintasi ir užduočių, kurias mokiniams galima pateikti tokių ekskursijų užsienio kalba metu, pavyzdžiais.

Po seminaro grįžta su vieningu visų dalyvių patvirtinimu, kad toks mokymasis buvo tikrai labai kokybiškas, praturtintas šiltomis emocijomis ir idėjomis kaip ugdyti mokinių ne tik kūrybiškumą, bet ir savarankiškumą, skatinti motyvaciją.

Metodininkė Rima Leimontienė