Seminarai istorijos ir geografijos mokytojams

2021 m. spalio 15-16 d. organizuoti seminarai „Rytų Prūsijos dvarų istorijos panaudojimo galimybės ir praktika dėstant Lietuvos istoriją“ (istorijos mokytojams) ir ,,Klaipėdos krašto socialiniai, demografiniai, ūkiniai, kultūriniai ypatumai“ (geografijos mokytojams).

Mokytojai turėjo galimybę dalyvauti Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorės Indrės Skablauskaitės vedamoje edukacinėje programoje apie Mažosios Lietuvos kraštą. Programos metu pristatytos šio krašto kalbos ypatybes (,,šišioniškių“ , kitaip sakant- vietinių žmonių, tarmė), ūkinė veikla (amatai ir verslai), tradicijos ir apeigos, architektūra. To paties muziejaus gidė Živilė Geidžiūtė bei Švėkšnos tradicinių amatų centro darbuotoja Agnė Duobinienė supažindino su Rytų Prūsijos dvarų: Švėkšnos, Vilkėnų ir Šilutės Hugo Šojaus istorija. Savarankiškas Šilutės tyrinėjimas per ,,sekretus“ (centrinės gatvės šaligatviuose paslėptas istorijos fragmentų menines instaliacijas) kėlė minčių apie netradicinių veiklų, integruojant dar ir dailę bei technologijas, organizavimo galimybes mokant tiek istorijos, tiek geografijos.

Tyrinėti ir Klaipėdos krašto gamtos ypatumai: keliauta Aukštumalos pelkės pažintiniu taku, lankytasi prie Kuršių marių įsikūrusioje Drevernoje.

Dalis gautos informacijos, įgytų žinių – Linkuvos gimnazijos mokytojos Virginijos Ogintienės parengtame skaidrių rinkinyje (žr. prie straipsnio pateiktoje iliustracinėje medžiagoje), o iš diskusijų ir refleksijų išsigrynino tokia pagrindinė mintis- seminarų metu susirinkta labai daug unikalios medžiagos, atsirado naujų idėjų, kaip visa tai kūrybiškai panaudoti skatinant mokinių Lietuvos istorijos bei geografijos mokymą(si).

Pristatymas

Metodininkė Rima Leimontienė