Refleksija istorijos mokytojams

Pradžia:

2023-01-13 14:30.

Renginio pavadinimas: Refleksija istorijos mokytojams (kvalifikacijos tobulinimo
programos (40 val.) ,,Istorinio mąstymo iniciatyvos: gyvenamosios vietovės istorijos aktualizavimas ir mokymosi
aplinkų kūrimas šiuolaikinėje pamokoje“ modulis

Lektoriai:

Vieta: Balsių pagrindinė mokykla

Atsakingas: R. Leimontienė, G. Kairiūkštienė, N. Gustauskas