Rajono rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2023-2024 m.m.

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio taryba

2013-05-29 Netradicinių ugdymo(si) aplinkų kūrimas mokant rusų kalbos. Akimirkos

2013-04-26 Rusų kalbos šventė. Akimirkos

2012-10-09 Rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. Akimirkos