Rajono prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis

Prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2014-2015 m.m.

Prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2013-2014 m.m.

Prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2012-2013 m.m.

Prancūzų mokytojų metodinio būrelio taryba