Rajono choreografijos mokytojų metodinis būrelis

Choreografijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2012-2013 m.m.

Choreografijos mokytojų metodinio būrelio taryba