Rajono bibliotekininkų metodinis būrelis

Bibliotekininkų metodinio būrelio veiklos planas 2023-2024 m.m.

2016-09-23 mokyklų bibliotekininkų metodinis pasitarimas

Rajono bibliotekininkų metodinio būrelio taryba

2013-05-14 seminaras ,,Informacijos išteklių valdymas mokyklos bibliotekoje“