Psichologė Laura Stalmačenkienė

Siūlomos paskaitų temos:

Tėvams

  • Vaiko elgesio formavimosi ypatumai ikimokykliniame amžiuje (1 val.)
  • Tėvų ir vaikų santykiai. Kaip sutarti? (1 val.)
  • Kaip išjausti ir paleisti? (1 val.)

Mokiniams

  • Egzaminų stresas. Kaip sau padėti? (45 min.)
  • Savęs pažinimas ir priėmimas (5-8 kl.) (45 min.)

 

Psichologo naudojamos metodikos:

WISC-III LT (Wechslerio intelekto skalė vaikams). Individualus klinikinis testas, skirtas įvertinti vaikų nuo 6 metų iki 16 metų ir 11 mėnesių amžiaus intelektinius gebėjimus. PPT dažniausiai naudojama psichologinio įvertinimo tikslais, kai yra priimami sprendimai dėl vaiko ugdymosi planų bei programų ar siuntimo į specialiąsias ugdymo įstaigas ir kai svarbu nustatyti moksleivių specialaus ugdymo poreikius.

WAIS- III (Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalė – trečias leidimas). Individualus klinikinis testas, skirtas įvertinti suaugusiųjų nuo 16 iki 89 metų amžiaus kognityviuosius gebėjimus.

WASI (Wechslerio trumpoji intelekto skalė). Individualus klinikinis testas, skirtas įvertinti asmenis nuo 6 iki 89 metų amžiaus. Dažniausiai naudojama pakartotiniam įvertinimui asmenų, kuriems anksčiau jau buvo atliktas įvertinimas, esant laiko apribojimams.

Mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ASEBA klausimynas (CBCL6/18, TRF6/18, YSR11/18, CBCL 1,5-5, C-TRF). Klausimynas skirtas vaikų nuo 1.5 iki 18 metų emocijų ir elgesio sunkumams įvertinti.

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika (VBMĮ-2). Metodika skirta 5-7 m. vaikų pažintinių gebėjimų, socialinių emocinių funkcijų bei vaiko elgesio ypatumų vertinimui, priimant sprendimą dėl vaiko brandumo lankyti priešmokyklinę grupę.

Bender geštalt II. Vertinami vaikų ir suaugusių nuo 4 iki 85 ir daugiau metų vizualinės ir motorinės integracijos įgūdžiai.

Cattell fluidinio intelekto testas (CFT 20-R), skirtas 8 – 15 metų amžiaus gabių vaikų atrankai.

Spalvotosios sudėtingėjančios matricos ((J.C. Raven). Metodika skirta įvertinti 5 – 11 metų vaikų neverbalinius samprotavimo gebėjimus.

Gabių vaikų įvertinimo metodika BIS-HB. Berlyno intelekto struktūros testas, skirtas įvertinti 12-16 metų ypač gabių vaikų intelekto struktūrą.

Diferencijuotas mokyklinės baimės aprašas (DBA). Skirtas įvertinti 14 – 18 metų mokinių mokyklos baimes. Taikomas vertinant stresą sukeliančią mokyklos aplinką; edukacinėje aplinkoje pasitaikančias stresines būsenas ir situacijas; mokyklos baimės raišką ir įveikos būdus; veiksnius, turinčius įtakos mokyklos baimės raiškai.

TCT-DP kūrybiškumo įvertinimas. Instrumentas, kuriuo galima atlikti apytikslį kūrybinio potencialo vertinimą. Juo galima atpažinti ir ypatingus kūrybinius, ir (daug) žemesnius nei vidutinius kūrybinius gebėjimus.

SDQ (Galių ir sunkumų klausimynas). Vaikų emocinių simptomų, elgesio problemų, hiperaktyvumo, santykių su bendraamžiais problemų ir socialumo formalizuota atranka. Yra tėvų, mokytojų ir vaikų versijos.

Intelekto struktūros testas I-S-T 2000 R.

WILDE intelekto testas (WIT). Skirtas diferencijuotai vertinti jaunimo bei suaugusiųjų intelektinius gebėjimus.

Praktinio techninio supratimo testas (PTV).

Programos

STEP 6-12 – tai 6 – 12 metų amžiaus vaikų tėvams skirta programa, kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. Programa siūlo efektyvią, nesunkiai įgyvendinamą vaiko auklėjimo filosofiją.

Ankstyvosios intervencijos (psichoaktyvių medžiagų vartojimo). Ši 8 val. programa skirta 14-21 metų amžiaus jaunimui, eksperimentuojančiam / nereguliariai vartojančiam alkoholį, narkotikus ar rūkantiems, kai dar nėra išreikštų priklausomybės požymių.