Projektas „Psichosocialinio darbo gerinimas kuriant partnerystę tarp socialinių tarnybų“ Nr. LLIV-242

Projekto tikslas – Socialinės integracijos plėtra . Dalyviai – Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai, dirbantys, administruojantys socialinį darbą.

Viena iš projekte numatytų įgyvendinti veiklų – kvalifikacijos tobulinimas. Dviejų kaimyninių šalių socialiniams darbuotojams suteikiamos didesnės galimybės tobulinti komandinio darbo su socialinės atskirties žmonių grupėmis gebėjimus, mokytis konfliktų valdymo meno, gilintis į bendravimo psichologiją ir situacinių derybų meną. Šio projekto įvairiausių mokymų organizavimu besirūpinantis Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras tikisi, kad tarptautiniai mokymai socialiniams darbuotojams padės ne tik giliau pažinti kitos šalies socialinio darbo niuansus, bet ir pagilinti, praplėsti socialinio darbuotojo žinias bei kompetencijas, kurios labai reikalingos kasdieninėje veikloje.

Informaciją apie mokymus galite gauti Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre, tel. (8 421) 61 216, Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Pakruojis, Kęstučio g. 4, tel. (8 421) 69074