Patvirtintos 2015 m. Rugsėjo 11 d. Protokolu nr. 2 2015 m. II pusmečio programos

 1. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų skyriaus veikla: idėjos mokyklos bibliotekininkui
 2. Mokyklos veiklos įsivertinimas – prielaida veiklos tobulinimui
 3. Rozalimo miestelio praeitis ir dabartis
 4. Pradinių komunikavimo anglų kaba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas
 5. Gimtosios kalbos pamokų šiuolaikiniam mokiniam galimybės
 6. Įdomi pamoka
 7. Interaktyvios priemonės ekonomikos mokyme. Ekonomika per 31 val.
 8. Prasminga aritmetika
 9. Sėkmingas mokymasis – nuo ko tai priklauso?
 10. Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos
 11. Autistiškų vaikų kalbos ir komunikacijos ugdymas siekiant sėkmingos socializacijos
 12. Medijų panaudojimas pamokose
 13. Dailės terapijos elementų panaudojimas pamokose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose
 14. Dailės terapijos elementų panaudojimas dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais
 15. Kaip mokiniams mokytis su malonumu: mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas(is)
 16. Viešieji pirkimai: aktualios naujovės
 17. Nacionalinis saugumas
 18. Prancūzų kalbos mokymo bei mokymosi tendencijos
 19. Šiaulių krašto etnokultūrinis paveldas ir dabartis
 20. Liaudies kūryba gyva žmonių širdyse
 21. Skaitymo įgūdžių lavinimas anglų kalbos pamokose
 22. Kaip išmokyti, o ne mokyti pamokos metu
 23. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos bei ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo praktinis taikymas
 24. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas Šiaulių apskrityje