Pagerbti mokytojai ir paskelbti geriausieji

Tarptautinės mokytojų dienos proga suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras ir rajono savivaldybė daugiau nei du šimtus rajono ugdymo įstaigų mokytojų, mokytojų padėjėjų, darželių auklėtojų pakvietė susitikti Šeduvos malūne (Radviliškio raj.). Jų laukė sveikinimai, Metų mokytojo apdovanojimai ir muzikinė programa.

„Tai nuo tavęs čia taip šviesu,/ nuo žodžio šitaip pasakyto,/ nuo pagalvojimo balsu:/ turbūt ne dėl savęs esu –/ esu turbūt dėl ko nors kito“,- J. Marcinkevičiaus žodžiais, skambant fanfaroms, mokytojus sveikino renginio vedėja, mokytoja, kultūros centro direktorė, Arina Janeliūnienė. Kaip ir kasmet, sukviesti atšvęsti profesinės šventės pedagogai buvo pasveikinti gausaus būrio valdžios atstovų: mero Sauliaus Margio, švietimo centro vedėjos Irenos Mažulienės, Vaikų teisių atstovės Larisos Paurienės, policijos pareigūnų, Sveikatos biuro atstovės Ingos Jankauskienės, administracijos direktoriaus Mindaugo Veliulio.

Meras sakė, jog mokytojai yra viena gausiausių profesinių bendruomenių rajone: apie 350, o su visu aptarnaujančiu personalu būtų virš 600.

„Jus jungia vienas siekis – mokyti, ugdyti. Norisi visiems padėkoti už jūsų didelį, sunkų ir labai reikalingą darbą. Mokytojas – lyg mama, kiekvienam gyvenimo etape skirtinga. Tik daugeliui metų praėjus vaikas supranta, ką gavo iš mokytojo. Būkit mylimi, gerbiami savo mokinių,- sveikindamas meras prisiminė ir savo buvusius mokytojus.

I. Mažulienė pastebėjo, jog greit prabėgo rugsėjis, pilnas darbų, rūpesčių, net gražaus oro. Atėjęs spalis atnešė Mokytojų dieną. Galbūt kitokią visom prasmėm: saulutė pabėgo, visi į renginį atvažiavo su lietumi. O ir nuotaikos yra įvairios. Daug pokyčių. Bet švenčiant šventę vedėja antrino merui, jog per Mokytojų dieną dažnas prisimena savo mokytojus, buvę, esami mokiniai dovanoja sveikinimus, gėles. Nuoširdžiai dėkodama už visus mokytojų nuveiktus darbus, įveiktus sunkumus, linkėjo ir toliau juos įveikti, kad nepritrūktų kantrybės ir ištvermės darbuose, kad būtų sveiki, lydėtų sėkmė, bendraminčių būrys ir darnios šeimos. Tada viskas ir susidėlioja į savo vietas.

Vaikų teisių atstovė Larisa Paurienė tarnybos vardu sveikino su profesine švente ir įteikė padėkas „už nuoširdų bendravimą ir sklandų bendradarbiavimą, užtikrinant vaiko teisių apsaugą Pakruojo rajone“ švietimo skyriaus vedėjai I. Mažulienei, Suaugusiųjų ir jaunimo centro direktorei Rimai Juozapavičienei, švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei Aušrai Spudienei. Naujai išleistas leidinys: „Vaiko nuomonės išklausymo vadovą“, jas perdavė mokykloms.

Policijos pareigūnas Danielius Budrys nuotaikingai prisistatęs save ir kolegę kaip gražiausius rajono pareigūnus svarstė, jog 350 mokytojų būtų galima padalinti po vieną kiekvienai metų dienai! Jam svarbiausi mokytojo bruožai: entuziazmas, optimizmas bei humoro jausmas. Pareigūnas linkėjo su geru humoro jausmu pažiūrėti ir į jaunimą bei kolegas, bei tai, kas vyksta jūsų aplinkoje, bet nepamiršti, kad „jūsų sprendimas tapti mokytoju, tas entuziazmas, su kuriuo kiekvieną dieną ateinate į mokyklą, tas optimizmas, matant visus vaikus, bandant perteikti jiems žinias, nes jūs esate tie, kurių dėka esame mes, buvę jūsų mokiniai ir sveikinam jus“. Policijos komisariato viršininko Mindaugo Beržanskio vardu įteikti padėkos raštai „už sklandų, aktyvų ir draugišką bendradarbiavimą ir iniciatyvą padedant užkardyti teisės pažeidimus: Lygumų pagrindinės mokyklos pedagogei Saulei Miežienei, „Atžalyno“ gimnazijos socialinei pedagogei Romai Stočkei bei gimnazijos direktorei Astai Valuntienei.

Sveikinimus vainikavo grupės „Hiperband“ vaikinai, kurie perdainavo legendinės „Hiperbolės“ dainas. Pirmosios nuskambėjo „Vandens ženklai“. Vėliau retoriškai buvo klausiama: „Kas ir vėl uždegs tokią ugnį?“, „Aš ieškosiu tavęs“ ir kitas.

Po šio trumpo pasirodymo prasidėjo antroji renginio dalis. Jos metu buvo įvardinti Metų mokytojai. Antri metai iš eilės rajono savivaldybės iniciatyva atsirado mokytojų iniciatyvų skatinimo projektas, kurį pristatė komisijos pirmininkas ir vicemeras Virginijus Kacilevičius. Komisiją sudarė (be vicemero) Rima Juozapavičienė, Gražina Plungienė, Lina Alekseriūnienė, Erika Noruišytė, ji birželio 1-ąją nagrinėjo aštuonių mokytojų kandidatūras iniciatyvų skatinimo premijai gauti. Vicemeras dėkojo tiems, kurie išdrįso dalyvauti projekte. Linkėjo visiems, kad „šitoj mokytojų programų atnaujinimo epopėjoj, mokyklų tinklo pertvarkos, tūkstantmečio gimnazijų, streiko akivaizdoje ir visuose kituose dalykuose būtumėt išgirsti, suprasti, kad būtumėt įvertinti ne tik iš valdžios vyrų, bet ir vaikų. Noriu pasidalinti mokytojos Emilijos Stanevičienės feisbuke užrašytais žodžiai: „Mokytojo pašaukimas – dalintis… Mokytojo laimė – būti pralenktam… Mokytojo lemtis – nerimas dėl tų, kuriuos pasitiko ir išlydėjo. Mokytojo dalia – su jais visada: klasės tyloje, mokyklos šurmulyje, tuščiame kelyje – nuo rudens iki rudens…“. Skambiu juoku salėje sėdintys mokyklų atstovai sutiko vicemero humorą – „gal gi tas vienas žingsnis į priekį reformoj ir du atgalios tai nėra švietimo sistemos katastrofa, gal tai yra „Čia čia čia?“

Mero padėkomis „Už aktyvią, veiksmingą ir kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje, už įgyvendintas idėjas bei meistriškumą“ apdovanoti Asta Gasiūnienė – Lygumų pagrindinės mokyklos direktorė, Modesta Tamašauskienė – Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja, Inga Strižikauskienė – Žeimelio gimnazijos dailės, technologijų ir verslumo mokytoja, Vidmantas Batakis –„Žemynos“ progimnazijos IT specialistas ir tos pačios mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Regina Gasparavičienė.

Paskelbti 2023 metų iniciatyvų skatinimo konkurso nugalėtojai: Juozo Pakalnio menų mokyklos direktorė Nijolė PUPINIENĖ, „Atžalyno“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Gražina KAIRIŪKŠTIENĖ ir Linkuvos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Angelė ZALUNSKIENĖ. Skambant fanfaroms ir gausiems kolegų plojimams joms įteiktos padėkos, gėlių puokštės ir prizai.

Tarybos narė ir seimo nario Antano Matulo padėjėja Erika Kižienė sveikino mokytojų bendruomenę ir įteikė seimūno padėkas Angelei Zalunskienei, Nijolei Pupinienei, Gražina Kairiūkštienei, Reginai Gasperavičienei, Modestai Tamašauskienei, Astai Gasiūnienei, Vidmantui Batakiui, Ingai Strižikauskienei ir Irenai Mažulienei.

Pasibaigus oficialiai daliai smagu buvo žiūrėti į linksmas mokytojų akis, smagius apsikabinimus, susitikimus. Popietė pasibaigė skambant smagioms legendinėms „Hiperbolės“ dainoms, kurios taip ir kvietė ne tik kartu dainuoti su grupe „Hiperband“, bet ir pamklinti kojas šokio sūkuryje. Kol vyko renginys, net ir gamta nurimo: nustojo lyti lietus ir iš už debesies krašto pasirodė saulė. Smagiai nusiteikę mokytojai grįžo į mokyklas, savaitgalį ne vienas keliaus į sostinę palaikyti ten streikuojančių kolegų…