NVŠ programa „Mokinių ugdymas karjerai“

2015 m. spalio-gruodžio mėn. Pakruojo švietimo centras vykdė NVŠ programą „Mokinių ugdymas karjerai“, NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) 122000240.

Programos anotacija: ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, nuo pirmųjų savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo žingsnių vaikystėje iki ištobulintų profesinių gebėjimų brandžiame amžiuje. Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, mokiniams kyla natūralus poreikis pažinti save, socialinių vaidmenų įvairovę, bendrauti ir veikti socialinėje aplinkoje.

Veiklos: praktinis susipažinimas su profesijomis – išvykos į darbo vietas; savęs pažinimo testų atlikimas, užduotys skirtos karjeros kompetencijoms tobulinti, karjeros informacijos paieška internete.

Baigę programą mokiniai gebės:

  • Įvardinti ir pavyzdžiais pagrįsti savo gabumus, vertybes bei interesus.
  • Analizuoti savo asmenybės charakteristikas, formuojant objektyvų savivaizdį.
  • Apibūdinti asmeninės vizijos ir gyvenimo tikslų svarbą.
  • Rasti ir susisteminti sau aktualią informaciją apie profesijas ir mokymosi galimybes.

Programoje dalyvavo 18 mokinių iš „Žemynos“ pagrindinės mokyklos ir 19 mokinių iš Pašvitinio pagrindinės mokyklos. Mokiniai lankėsi ir susipažino su šių įmonių/ įstaigų veikla: Pakruojo rajono savivaldybė, Pakruojo rajono policijos komisariatas, Pakruojo verslo informacijos centras, Pakruojo vandentiekis, Pakruojo visuomenės sveikatos biuras, UAB „Dolomitas“, Pakruojo rajono aplinkos apsaugos agentūra, UAB „Venta“ Šiauliuose, UAB „Baltic Vairas“ Šiauliuose, Šiaulių Aušros muziejus.