NVŠ programa „Mokinių ugdymas karjerai“

Nuo 2015 m. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras vykdo Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programą „Mokinių ugdymas karjerai“. Šiais metais vasario- birželio mėn. šią programą lankė 38 mokiniai iš Pakruojo „Žemynos“ ir Pašvitinio pagrindinių mokyklų. Programos tikslas- sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui. Kadangi vaikai yra II, V-IX klasių mokiniai, tai ugdymas karjerai jiems prasideda nuo savęs pažinimo. Jie mokosi pripažinti savo asmenybės savitumą ir pažinti asmenybės savybes bei pomėgius, pažinti savo gabumus, vertybes, interesus ir taikyti juos formuojant objektyvų savivaizdį. Ši programa taip pat padeda mokiniams pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis, susipažinti su kintančiu darbo pasauliu, su įvairiomis profesijomis. Kiekvieną savaitę mokiniai vyko į įvairias įmones, įstaigas, muziejus, dalyvavo edukacinėse programose, bendravo su skirtingų profesijų atstovais, diskutavo kokių asmeninių savybių reikia norint tapti pvz. keramiku, santechniku ar konditeriu. Mokiniai lankėsi Pakruojo krašto „Žiemgalos“ muziejuje, KANES sporto arenoje, Pakruojo dvare, Kino muziejuje, Fotografijos muziejuje, Pasvalio krašto muziejuje, Šiaulių šokolado fabrike „Rūta“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, Tervetės gamtos parke, Šiaulių „Angelo“ muziejuje, Panevėžio kraštotyros muziejuje, UAB „Putokšnis“, Mini ZOO, Raseinių krašto muziejuje, „Aštuonračio“ muziejuke. Dalyvavo edukacinėse programose: „Nėriniuotos nosinaitės istorija“, „Pasidaryk nuotrauką pats“, „Vienu balsu“, „Keramikos dirbtuvėlės“, „Saldainių gamyba“, „Arbatos kelias“, „Gipso dirbiniai“. Programą lankantys mokiniai ne tik ugdosi karjeros kompetencijas, bet ir pažįsta savo kraštą, šalį, mokosi kultūringai bendrauti, gražiai elgtis, tampa žingeidūs ir trokšta vis daugiau pamatyti, sužinoti ir išbandyti naujų dalykų. Vienas malonumas dirbti, kai matai žibančias vaikų akis ir norą pažinti.

Programos vadovė Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė Greta Jasiūnienė Gretos Jasiūnienės nuotraukos