Mokymai „Informatikos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“

Pradžia:

2023-10-10 14:30.

Renginio pavadinimas: Mokymai informatikos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Informatikos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“

Dalyvio mokestis -2 Eur

Lektoriai: V. Batakis, Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos matematikos mokytojas

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: J. Morkūnaitė, I. Balčiūnienė