Mokymai biologijos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Biologijos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“

Pradžia:

2023-05-31 16:00.

Renginio pavadinimas: Mokymai biologijos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Biologijos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“
Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta į dalyvių el. paštus. Dalyvio mokestis – 2 Eur

Lektoriai: S. Dovidonienė, Žeimelio gimnazijos biologijos mokytoja

Vieta: Nuotoliniu būdu

Atsakingas: J. Morkūnaitė, R. Tumėnas