Metodinis pasitarimas „Chemijos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“

Pradžia:

2023-10-18 14:30.

Renginio pavadinimas: Metodinis pasitarimas chemijos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Chemijos mokytojų kompetencijų tobulinimas atnaujinto ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“

Dalyvio mokestis -2 Eur
Pastaba. Nuoroda prisijungimui bus išsiųsta e.paštu

Lektoriai: M. Nakčiūnienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos chemijos mokytoja

Vieta: Nuotoliniu būdu – „ZOOM“ platforma

Atsakingas: J. Morkūnaitė, R. Tumėnas