Logopedė Asta Atkočiūnienė

  • Vertina mokinių kalbos raidą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus
  • Nustato specialiuosius mokinio ( vaiko) ugdymosi poreikius
  • Konsultuoja specialiuosius pedagogus, logopedus vaikų kalbėjimo ir kalbos įvertinimo ir pagalbos teikimo klausimais
  • Teikia metodinę pagalbą kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turintiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevenciją bei jų įveikimą, teikia rekomendacijas jiems
  • Veda individualias logopedines pratybas mokiniams, kurių ugdymosi įstaigoje nėra specialisto
  • Vertina vaikų, turinčių autizmo spektro ar kitų raidos sutrikimų, kalbos ir socialinius įgūdžius VB-MAPP metodika, teikia rekomendacijas dėl individualaus ugdymo plano sudarymo.
  • Veda užsiėmimus ( treniruotes BrainBoy aparatu), lavinančius kalbos suvokimo ir išmokimo įgūdžius.
  • Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ugdymo klausimais.