Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rezultatai

2024 m. sausio 12 d. organizuotoje  Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-10 kl./I-II  gimnazijos kl. ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams dalyvavo 13 dalyvių iš Pakruojo ,,Atžalyno“ ir Linkuvos gimnazijų. Dėkojame visiems dalyviams, jų mokytojams, vykdytojams mokyklose, vertinimo komisijos nariams.

Skelbiame prizinių vietų laimėtojus:

9-10 kl./ I-II g klasių grupė

I vieta – MEILĖ GURGŽDYTĖ, 1g kl.,  Žeimelio gimnazija, mokytoja –  Vita Songailienė

II vieta – GODA POCIŪTĖ, Ia kl., Pakruojo ,,Atžalyno” gimnazija, mokytoja Romualda Juknevičienė

III vieta – MARTYNA JUREVIČIŪTĖ, IIc kl., Pakruojo ,,Atžalyno” gimnazija, mokytoja Valda Juknienė

III-IV gimnazijos  kl. grupė

I vieta –  VINCENTAS LEKAS, IVc kl.,  Pakruojo ,,Atžalyno” gimnazija, mokytoja Valda Juknienė

II vieta –  AURIMAS POŽAITIS, 4gb kl., Linkuvos gimnazija, mokytoja – Rasytė Ašmenavičienė

III vieta – VĖJŪNĖ ŠLEVAITĖ, 3g kl., Linkuvos gimnazija, mokytoja Danguolė Romanovienė

 

Pirmąsias vietas užėmusiems mokiniams linkime sėkmės kitame etape!

 

Pakruojo švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė