Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada ( 9-12/I-IV gimnazijos kl.)

Pradžia:

2022-02-01.

Renginio pavadinimas: Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12/I-IV gimnazijos kl.)
Pastaba. Išsami informacija apie olimpiados rajono etapo organizavimą ir vykdymą bus atsiųsta iki 2022 m. sausio 18 d.
Lektoriai:

Vieta:

Atsakingas: R. Leimontienė, G. Gasparavičienė