II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos patvirtintos 2016-09-19 direktoriaus įsakymu nr. V-54A

 1. Pagalbos mokiniui sistema mokant chemijos
 2. Programų atnaujinimas, atsižvelgiant į pokyčius (Kaip atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas atsižvelgiant į ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą”)
 3. Akmenės krašto istorijos integravimas dėstant Lietuvos istoriją
 4. Pradinių komunikavimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas ( A1.1 lygmuo)
 5. Anglų k. lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymas
 6. Skaitymo strategijų taikymas anglų kalbos pamokose
 7. Idėjos mokyklos bibliotekininko ir mokytojo bendradarbiavimui skatinant mokinių kūrybiškumą
 8. Naujasis darbo kodeksas: darbo santykių reglamentavimo esminiai pokyčiai
 9. Visuomenės antikorupcinis švietimas
 10. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo galimybės
 11. Nauji papildomi bibliotekininko darbo su mokiniais ir mokytojais būdai ir formos
 12. Gamtos mokslų naujienos ir jų pritaikymas ugdymo procese
 13. Skaitymo ir rašymo sutrikimų įveikos būdai ir metodai
 14. Microsoft Office programų ir įvairių elektroninių erdvių pritaikymas ugdymui
 15. Idėjos mokyklos bibliotekininko ir mokytojo bendradarbiavimui skatinant mokinių kūrybiškumą
 16. Išmokimo, o ne mokymo metodai pamokoje
 17. Kaip padėti vaikams pergudrauti stresą ir valdyti kasdienes įtampas (Linkuvos spec. mokykla)
 18. Socialinių pedagogų bendradarbiavimo patirtis, iššūkiai, galimybės
 19. Gera mokykla: link geresnės
 20. Emocinis darbas ir lyderystė: teoriniai ir praktiniai aspektai?
 21. Stresų valdymas mokytojų darbe
 22. Kūrybinės dirbtuvės „Saviraiška per dailę“
 23. Optimalaus fizinio krūvio mankšta