Gerbiami Trečiojo amžiaus universiteto senjorai!

Kiekvieną dieną į Lietuvos miestus ir rajonus atvyksta šeimos iš Ukrainos. Tai moterys, vaikai ir vyresnieji – negalintys kariauti vyrai ir moterys. Vaikai nukreipiami į švietimo institucijas: mokyklas, neformaliojo ugdymo centrus, jiems organizuojamos įvairios veiklos. Jaunos moterys ieškosi darbo ar kitų veiklų. Mes, TAU senjorai, turėtume atkreipti dėmesį į mūsų bendraamžius, kurie gali nemokėti anglų kalbos, dėl to jiems gali būti sunku bendrauti su jaunaisiais savanoriais, kurie gali nemokėti rusų kalbos. Esame ta karta, kuri nepamiršo rusų kalbos ir gali padėti susikalbėti, bendrauti, įtraukti atvykusius senjorus į įvairias veiklas.

Trečiojo amžiaus universitetuose yra veiklų, organizuojamų įvairiomis formomis.

Mes galime pakviesti ukrainiečius senjorus į:
• pokalbius, diskusijas;
• mūsų lektorių paskaitas įvairia tematika;
• ekskursijas pamatyti reikšmingus vietos objektus;
• lietuvių ir ukrainiečių dainų popietes;
• pokalbius apie mūsų tautų tradicijas, papročius, gyvenimo būdą, senjorų vaidmenį
šiuolaikiniame etape;
• supažindinti su turtingu mūsų šalies tautiniu paveldu, įtraukti į meno dirbinių ir rankdarbių
kūrimą.
Taip pat galime susirinkti prie arbatos puodelio nuoširdžiam pokalbiui, kad Ukrainos svečiai pajustų mūsų svetingumą.

Kviečiu skambinti  tel. 842161216, ar 861096974 ir sudaryti savanorių grupę, kuri dirbtų su senjorais iš Ukrainos. Nelikime abejingi!

Pakruojo Trečiojo amžiaus universiteto koordinatorė Rima Juozapavičienė