Erasmus + KA1 projekto ,,Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas“ rezultatų apibendrinimo konferencija

Pradžia:

2022-12-28 10:00.

Renginio pavadinimas: Erasmus + KA1 projekto ,,Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas“ rezultatų apibendrinimo konferencija

Lektoriai:

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: R. Leimontienė, R. Juozapavičienė, G. Jasiūnienė