Organizacijoms

Pakruojo rajono savivaldybė skatina jaunimo savanorystę rajone, jau yra patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės savanoriškos veiklos aprašas

Siekiame, kad rajone vyktų kokybiška savanoriška veikla ir jaunimui būtų suteikta galimybė savanoriauti akredituotose savanorius priimančiose organizacijose, įgyti jiems reikalingų įgūdžių bei kompetencijų.

Labai tikimės, kad Jūs suteiksite galimybę jaunimui savanoriauti ir teiksite paraiškas akredituotis!

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atnaujintu savanorius priimančių organizacijų akreditacijos aprašu, organizacijos teikiančios paraiškas gali gauti 3 metų akreditaciją!

Tai tikrai nesudėtingas procesas: Užpildyti paraiškos formą čia, ją pasirašius nuskanuoti ir užpildžius šią anketą. skanuotą paraišką nusiųsti el. paštu [email protected].
Kitas etapas: Sprendimas ir rekomendacijos – po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui.

Daugiau informacijos apie akreditaciją rasite čia. Daugiau informacijos galite teirautis: Justina Lukaševičiūtė tel. 8 (5) 2461355 arba el. p.:[email protected].

Svarbu suteikti jaunimui galimybę savanoriauti rajono įstaigose ir organizacijose, įgyti reikalingų įgūdžių, profesinių gebėjimų, geriau pažinti darbo specifiką bei padėti apsispręsti renkantis profesiją ar patobulinti bendrąsias kompetencijas!

Savanoriams

Jaunimo savanoriškos tarnybos galimybės

Jaunimo savanoriška tarnyba (toliau – JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. per mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje savanorius priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos (toliau – SVO) paskirtu mentoriumi, mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais.

JST programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi.

Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą — dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 40 val. per mėnesį) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas.

Informacija savanoriui

0,25 stojamojo balo suteikia tam tikros programos:

0,25 stojamojo balo gali įgyti savanoriai, kurie yra registruoti Jaunimo savanoriškos tarnybos duomenų bazėje, yra pasirašę trišalę sutartį su akredituota savanorius priimančia organizacija ir akredituota savanorišką veiklą organizuojančia organizacija, yra pateikę visus 6 mėn. JST grafikus, kuriuose mentoriaus bei kuratoriaus parašais patvirtinta minimali 40 val. per mėnesį nenutrūkstama veikla. Dokumentas patvirtinantis teisę į 0,25 stojamojo balo yra Pažymėjimas išduotas Jaunimo reikalų departamento (tuo rūpinasi SVO organizacijos mentoriai).

Kaip tapti akredituota savanorius priimančia organizacija informacijos rasite čia: PO akreditaciją.

Kaip tapti akredituota savanorišką veiklą organizuojančia organizacija informacijos rasite čia: SVO akreditaciją

Daugiau informacijos apie JST programą: https://jrd.lt/savanoryste/jst

Pakruojo rajono savivaldybėje veikia akredituota savanorišką veiklą organizuojanti organizacija – asociacija „Švietimas visiems“, savanoriškos veiklos mentorė Greta Jasiūnienė.

Kontaktai informacijai:

Savanoriškos veiklos mentorė Greta Jasiūnienė, tel. 8 698 450 88, el. paštas [email protected].

Akredituotos savanorius priimančios organizacijos:

 • Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius
 • Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos Vaikų dienos centras
 • Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras
 • Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“
 • Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“
 • Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“
 • Linkuvos socialinių paslaugų centras
 • Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos, Linkuvos miesto padalinys
 • Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka
 • VšĮ Pakruojo ligoninė
 • Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
 • Pakruojo kultūros centras
 • Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas

Kas yra savanoriai ir ką jie veikia?

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu (Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos įstatymas, Nr. XI-1500, 2011-06-22)

Savanoris – tai žmogus, skiriantis dalį savo laiko padėti bendruomenės nariams, neimant už tai atlygio, prisiimantis atsakomybę už savanorišką veiklą, siekiantis asmeninio tobulėjimo, naujos patirties įgijimo bei gaunantis dvasinės naudos, kuria dalijasi su bendruomene. (I.Jonutytė, 2000)

Savanoriai dirba ne pelno siekiančiame sektoriuje, tai yra valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, kurios veikia socialinėje, ekologinėje, kultūrinėje, sveikatos, gyvūnų globos, aplinkosaugos ar kitose srityse.

Kodėl verta savanoriauti?

 1. Patobulink savo CV ir praplėsk galimybes įsidarbinti
  Savanoriško darbo patirtis tavo CV gali padaryti išskirtinį. Savo veikla darbdaviams įrodai, jog tau rūpi ne tik asmeninis gyvenimas, bet ir kiti žmonės, jų rūpesčiai. Taip pat tai puikiai demonstruoja tavo įgytą gyvenimišką patirtį, platų kultūrinį suvokimą bei turimus ryšius su organizacijomis.
 2. Sužinok tiksliai, kokia specialybė tau tinkamiausia
  Savanorystė yra puikus būdas pakeisti savo įprastą gyvenimą, permąstyti tikslus, sudaryti pagrindą karjerai arba apskritai pakeisti veiklos pobūdį. Tai geriausia galimybė yra tik mokyklą pabaigusiems jauniems žmonėms, kurie nėra tvirtai apsisprendę, ko norėtų mokytis toliau. Štai ką sako viena iš savanorių, pabuvojusi Ugandoje: „Praleistas laikas savanoriaujant, man buvo puiki galimybė pažinti save tiek asmeninėje srityje, tiek profesinėje. Aš taip pat sutikau nuostabių žmonių, su kuriais iki šiol palaikau kontaktus. Atradau savyje tai, kas yra vadinama „gyvenimo pašaukimu“.
 3. Įstok lengviau
  Universitetai priimdami studentus visada juos vertina pagal tai, ar buvo pertrūkio metai tarp mokslų. Tai yra svarbu, o svarbiausia yra tai, kaip buvo praleistas laikas. Savanorystė yra suvokiama kaip produktyvus laiko leidimas todėl, kad tuo metu yra suvokiamas veiklos pobūdis, karjeros perspektyvos, plečiamas akiratis.
 4. Mokykis lengviau
  Jeigu tavo pasirinkta specialybė bus susijusi su atlikta savanoriška veikla, tuomet didesnė tikimybė, kad tau lengviau seksis mokytis. Todėl, kad jau būsi įgijęs patirties bei motyvacijos. Jeigu pasirinksi savanoriavimo programą besivystančiose šalyse, tiesiog pajusi, koks esi laimingas, kad gali pasirinkti studijų kryptį ar apskritai turi galimybę mokytis.
 5. Savanoriavimo patirtis padidina pasitikėjimą savimi, savigarbą bei pasitenkinimą gyvenimu
  Savanoriavimas visada padidina pasitikėjimą savimi. Tuo metu vystosi asmenybė. Patekęs į kitą kultūrą, pradedi mąstyti apie gyvenimo prasmę bei svarbiausius klausimus.
 6. Išvenk „perdegimo“
  Vos pabaigus mokyklą iškart puolama mokytis toliau, stojama į universitetus, kolegijas. Mokslininkai siūlo padaryti metų pertrauką ir susivokti gyvenimo kelyje. Tokie studentai yra brandesni, geriau žino, ko nori, ir kaip tai pasiekti. Yra labiau motyvuoti, organizuotesni.
 7. Įgyk naujų žinių ir įgūdžių
  Savanoriavimas kitoje šalyje tau gali suteikti tokių galimybių ir įgūdžių, kurių negalėsi gauti namuose, kaip kalbos mokymasis. Juk mokytis kalbos kitoje kultūroje yra kur kas greitesnis procesas.
 8. Pažink pasaulį ir skirtingas kultūra
  Būti turistu ir savanoriauti kažkurioje šalyje yra du visiškai skirtingi dalykai. Dirbdamas kiekvieną dieną susidursi su vietiniais žmonėmis ir daug daugiau sužinosi apie vietinę kultūrą.
 9. Sutik bendraminčių
  Viena didžiausių naudų, kokias galima gauti savanoriaujant – ilgaamžė draugystė su bendraminčiais. Sutiksi įvairiausių žmonių iš įvairiausių šalių bei socialinių sluoksnių, tačiau jus vienys bendri tikslai, bendras darbas.
 10. Neįkainojama patirtis
  Tai yra pats svarbiausias dalykas, kurį įvardija visi žmonės, dalyvavę savanoriškoje veikloje. Tai neapsakomas pojūtis, padarius kažką prasmingo, praturtinančio sielą.

Naudingos nuorodos

Eil. Nr. Kryptis Interneto puslapio adresas
1 Visos profesijos, įvairios mokyklos, aukštosios mokyklos ir kt. studijos.lt
2 Profesijos, reikalavimai stojantiesiem, studijų programų analizė, programų pasirenkamumo palyginimas, balų skaičiuoklė, prašymo blankas ir kt. stojimai.lt
aikos.smm.lt
lamabpo.lt
3 Profesijų paklausa ir kt. uzt.lt
4 Informacija apie egzaminus egzaminai.lt
5 Karjeros planavimas skvc.lt
6 Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapis smm.lt 
7 Mokslas ir studijos, darbas užsienyje. kalba.lt
fit-for-europe.info
8 Profesinio kryptingumo, tinkamumo darbui testai, klausimynai cvonline.lt
euroguidance.lt

Rekomenduojama literatūra

 1. Profesijos patarėjų mokymo metodinė medžiaga. Vilnius 2003 m. (3 vnt.)
 2. Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai karjerai. Integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai. ŠMM 2006 m.
 3. Mano pasirinkimo galimybės. Knyga mokytojui. Kaunas 1998 m.
 4. Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo D metodika (profesinio informavimo konsultantams). Vilnius 2007 m.
 5. Pozityvioji socializacija. G.Kvieskienė.Vilnius 2005 m.
 6. Neformalusis švietimas – laimingam gyvenimui kurti. ŠMM
 7. Pirmokas. ŠMM 2007 m.(2 vnt.)
 8. Penktokas. ŠMM 2007 m.(2 vnt.)
 9. Vienuoliktokai. ŠMM 2007 m.(2vnt.)
 10. Profesijos vadovas 2007 m. Euroguidance-Lietuva.
 11. Noriu darbo. Ką reikia žinoti ieškant darbo. A. Smailys, Vilnius 2005 m.
 12. Aš renkuosi profesiją. Euroguidance Lietuva.
 13. Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai. ŠMM 2005 m.
 14. Socrates, Grundtvig, Minerva kandidatų vadovas. Kaunas 2006 m.
 15. Become one of hundreds ERASMUS students. Studying in Lithuanian higher education institutions 2001 m.
 16. Darbo rinkos profesinis mokymas ir konsultavimas, 2004 m.
 17. Besirenkantiems studentišką kelią. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, 2002 m.
 18. Lietuvos profesijų klasifikatorius. Vilnius 1999 m.
 19. Žvilgsnis į ateitį. Knyga mokytojui. Kaunas 1998 m.
 20. Kur mokytis ir persikvalifikuoti, kaip įsidarbinti užsienyje 2006 m.
 21. Kur stoti 2006 m. Žurnalas
 22. Karjera: nuo profesijos iki profesinės veiklos orgavizacijoje. D. Augienė, 2009 m.

 

Švietimo centre vyko vaikų dieninė stovykla

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo centras vasaros pabaigoje organizavo dieninę vaikų vasaros stovyklą „Planuok karjerą“, kuriai buvo skirtas Pakruojo rajono savivaldybės finansavimas. Penkių dienų veiklose dalyvavo 18 rajono vyresniųjų klasių mokinių. Labai dažnai girdime pasimetusių II kl. gimnazistų, kai reikia rinktis mokymosi kryptį, ar abiturientų, kai jau reikia rinktis profesiją, Skaityti daugiau „Švietimo centre vyko vaikų dieninė stovykla”