Organizacijoms

Pakruojo rajono savivaldybė skatina jaunimo savanorystę rajone, jau yra patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės savanoriškos veiklos aprašas

Siekiame, kad rajone vyktų kokybiška savanoriška veikla ir jaunimui būtų suteikta galimybė savanoriauti akredituotose savanorius priimančiose organizacijose, įgyti jiems reikalingų įgūdžių bei kompetencijų.

Labai tikimės, kad Jūs suteiksite galimybę jaunimui savanoriauti ir teiksite paraiškas akredituotis!

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atnaujintu savanorius priimančių organizacijų akreditacijos aprašu, organizacijos teikiančios paraiškas gali gauti 3 metų akreditaciją!

Tai tikrai nesudėtingas procesas: Užpildyti paraiškos formą čia, ją pasirašius nuskanuoti ir užpildžius šią anketą. skanuotą paraišką nusiųsti el. paštu [email protected].
Kitas etapas: Sprendimas ir rekomendacijos – po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui.

Daugiau informacijos apie akreditaciją rasite čia. Daugiau informacijos galite teirautis: Justina Lukaševičiūtė tel. 8 (5) 2461355 arba el. p.:[email protected].

Svarbu suteikti jaunimui galimybę savanoriauti rajono įstaigose ir organizacijose, įgyti reikalingų įgūdžių, profesinių gebėjimų, geriau pažinti darbo specifiką bei padėti apsispręsti renkantis profesiją ar patobulinti bendrąsias kompetencijas!