Specialiųjų pedagogų-logopedų metodinio būrelio pasitarimas. Pranešimas „Specialieji ugdymosi poreikiai ir įtraukusis ugdymas, Italijos patirtis įveikiant atskirtį“

Pradžia:

2023-09-28 14:00.

Renginio pavadinimas: Specialiųjų pedagogų-logopedų metodinio būrelio pasitarimas. Pranešimas „Specialieji ugdymosi poreikiai ir įtraukusis ugdymas, Italijos patirtis įveikiant atskirtį“

Lektoriai: O. Daniševičiūtė, R. Pėželienė, Linkuvos gimnazijos specialiosios pedagogės-logopedės

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: G. Jasiūnienė, O. Daniševičiūtė