2012-09-08 protokolu Nr. 2 patvirtintos 2012 metų II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos:

 1. Karjeros paslaugų sistemos diegimas mokykloje ir karjeros kompetencijų modelis, bendrieji jų ugdymo bei vertinimo principai, metodai ir priemonės
 2. Socialinio dialogo reikšmė gerinant mikroklimatą mokykloje: teisiniai ir vadybiniai aspektai
 3. Klimato kaitos procesai ir meterologiniai reiškiniai matomi Lietuvoje
 4. Mokyklos bibliotekos ir dalyko mokytojų bendradarbiavimo stiprinimas
 5. Naujų informacinių technologijų panaudojimas pamokoje (fizika, chemija)
 6. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas pamokoje
 7. Psichologinio klimato kūrimas įstaigoje
 8. Ugdymo organizavimo sėkmės kriterijai
 9. Aukime kartu. Šiuolaikiniai vaikai
 10. Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų istorijos momentai ir tradicijos
 11. Institucijų bendradarbiavimo galimybės, gairės
 12. Mokytojas vadovas – lyderis. Mokyklos pedagogai – lyderių komanda
 13. Idėja integruotoms dailės ir IT pamokoms: sustabdyto kadro animacijos filmų kūrimas
 14. Naujos technikos: skrebinimo naudojimas technologijų dalyko mokyme
 15. Laimingos šeimos ABC. Socialinio darbo svarba.
 16. Kaučingas. Kas tai? Kaip tai?
 17. Intelektualinės negalios genetika
 18. Pradinių komunikavimo anglų kalba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas (Elementary) 2012-2013
 19. Profesionalus bendravimas su žiniasklaida
 20. Mokinio asmenybės ugdymas klasės auklėtojo ir neformaliojo švietimo veikloje
 21. Komunikavimo anglų kalba kompetencijos lavinimas ir stiprinimas (2012)