Švietimo centro organizuojamos veiklos „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Po truputį įsibėgėja „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. Šioje programoje dalyvauja Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras. Centras įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo programą „STEAM ugdymo modelio diegimo strategija, iššūkiai ir įgyvendinimas Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklose“. Programa sudaryta iš 4 modulių. Mokymai pagal šią programą vyko penkias dienas.

Pirmasis modulis – „STEAM ugdymo modelio diegimo strategija, iššūkiai ir įgyvendinimas“ įvyko 2023 m. gruodžio 28-29 dienomis. Šių mokymų metu įvairių ugdymo įstaigų mokytojai padedant lektorėms doc. dr. Linai Bagdžiūnaitei-Litvinaitienei ir Ernestai Smalinskei susipažino su STEAM ugdymo ekosistemos elementais, samprata, VGTU inžinerijos licėjaus patirtimi įgyvendinant STEAM ugdymą. Mokymų metu diskutuota, kokios galėtų būti STEAM vertingos pamokos struktūrinės dalys, analizuota, kaip galėtų išmaniosios technologijos palengvinti STEAM įgyvendinimą, bei aptarti aktualūs projektinio darbo rašymo aspektai.

 

Antrasis modulis – „Į STEAM kompetencija orientuotas ugdymo procesas pradinėse klasėse“ įvyko 2024 m. sausio 3 d. Į mokymus susirinkę pradinių klasių mokytojai padedant chemijos mokytojai ekspertei Virginijai Savickaitei ir Julijai Muningienei atliko įvairius eksperimentus susietus su pradinio ugdymo programų turiniu. Lektorės supažindino, kaip būtų galima kelias temas sujungti į vieną ir atlikti patrauklias vaikų amžiui praktines užduotis. Mokymų metu analizuota, kaip įgyvendinti tarpdalykinį, integruotą mokymą pasitelkiant STEAM ugdymą.

Trečiasis modulis – „Patyriminės veiklos, keičiančios tradicines pamokas pagrindinėse klasėse“ įvyko 2024 sausio 5 d. Į mokymus susirinkę įvairių dalykų mokytojai lektorės inžinerijos mokytojos Ingridos Donieleinės padedami susipažino su inovatyviomis STEAM pedagoginėmis praktikomis, metodais ir priemonėmis, patobulino STEAM veiklų planavimo ir organizavimo įgūdžius.

Ketvirtasis modulis – „Ugdymo programų turinio, metodų ir vertinimo pritaikymas STEAM fenomenu grįsto ugdymo populiarinimui ir įsitraukimui dirbant su gimnazinių klasių mokiniais“ įvyko 2024 m. sausio 4 d. Mokymų dalyviams buvo pristatyta Alytaus Jotvingių gimnazijos geroji patirtis: su kokiais iššūkiais teko gimnazijai susidurti, kaip galima susiplanuoti veiklas, kad jos būtų įdomios motyvuojančios ir naudingos, kaip sutelkti mokyklos bendruomenę įgyvendinant STEAM ugdymą. Šiems mokymams vadovavo Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, į STEAM orientuoto ugdymo gimnazijoje koordinatorė Renata Romanovienė