Švietimo centro darbuotojams: darbo tarybos rinkimai

2021 m. balandžio 29 d. susirinkusi Švietimo centro Darbo tarybos rinkimų komisija Greta Jasiūnienė, Violeta Misiūnienė ir Aušra Markulienė, veikianti pagal direktoriaus įsakymą, organizuoja rinkimus į Darbo tarybą.

Prašome, iki 2021 m. gegužės 17 d. pristatyti švietimo centro sekretorei Violetai, atliekančiai kandidatų registraciją, kandidato siūlymą į DARBO TARYBOS SUDĖTĮ.

1. Pridedame Darbo tarybos ir tvirtinimo tvarką ir prašymo formą.
2. Prašome, atkreipti dėmesį į Tvarkos III skyriaus 8 punktą, kad negalima siūlyti kandidatų į Darbo tarybą rinkiminės komisijos narių (tai yra GRETA JASIŪNIENĖ, VIOLETA MISIŪNIENĖ IR AUŠRA MARKULIENĖ ).

Darbo tarybos rinkimų komisija