Suaugusiųjų personalo mobilumo projektas

Dalinamės geromis žiniomis – Pakruojo švietimo centras yra pasirašęs sutartį su Švietimo mainų paramos fondu dėl suaugusiųjų personalo mobilumo projekto ,,Veiklų senjorams įvairovės ir kokybės užtikrinimas stiprinant švietėjų kompetencijas“ pagal Erasmus+ programos 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais finansavimo.

Mūsų organizacija, siekdama didinti švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą rajone, 2015 m. įkūrė Trečiojo amžiaus universitetą . Plėtojant tęstinio mokymosi paslaugas, senjorams pasiūlytos paskaitos, susitikimai, praktikumai kultūros ir sveikatos (daugiausia fizinės) temomis. 2017 m. buvo inicijuotas ir anglų kalbos mokymas. Pastebėta, kad senjorams reikalingos veiklos, susijusios su jų emocine sveikata, asmeniniu pastiprinimu ir palaikymu, o mokant anglų kalbos reikalinga atsižvelgti į klausytojų amžiaus tarpsnio ypatumus.

Projektu bus siekiama sustiprinti švietėjų kompetencijas, padėsiančias užtikrinti veiklų senjorams kokybę ir įvairovę.

Mobilumo veiklose dalyvaus 3 Pakruojo švietimo centre dirbantys suaugusiųjų švietėjai – institucijos vadovė/Trečiojo amžiaus universiteto veiklų koordinatorė, metodininkė ir psichologė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu – nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. bus derinami keli mobilumo veiklų tipai. Bus vykstama į kvalifikacijos tobulinimo kursus ,,Emocinis intelektas“ (institutas ,,DOREA“, Kipras) bei ,,Anglų kalbos mokymo aspektai“ (,,The English Language Centre”, Jungtinė Karalystė). Darbo stebėjimo ir mokymo veikla bus įgyvendinama bendradarbiaujant su Pieksamaki suaugusiųjų švietimo centru (Suomija).

Kursai padės pagilinti darbuotojų užsienio kalbos dėstymo suaugusiems (senjorams) kompetencijas, pasirengti užsiėmimų emocinės sveikatos tematika organizavimui. Bus pastiprintos personalo kompetencijos mokymo ir mokymosi procesų organizavimo, aplinkos kūrimo srityje. Darbo stebėjimo veiklos metu bus domimasi vadybiniais, veiklų senjorams (studijų rateliai, emocinę sveikatą palaikantys užsiėmimai, užsienio kalbos mokymai) organizavimo aspektais. Tai prisidės prie centro vadovo/Trečiojo amžiaus universiteto koordinatoriaus vadybinių, mokymo proceso organizavimo, europinės dimensijos plėtros kompetencijų tobulinimo. Numatoma, kad po kursų apie anglų kalbos mokymo aspektus švietimo centro metodininkė vyks į Suomijos organizaciją dėstyti senjorams. Taip bus dalinamasi anglų kalbos dėstymo senjorams metodologijos patirtimi ir kartu domimasi išskirtine priimančios organizacijos mokymo metodika, skirta pagyvenusiems žmonėms. Bus užtikrintas personalo kompetencijų tobulinimas organizuojant senjorams pritaikytus užsienio kalbos mokymus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams bus organizuojami anglų kalbos mokymai ir užsiėmimai emocinės sveikatos temomis.

Projektas prisidės prie senjorų asmeninio efektyvumo, pasitikėjimo stiprinimo, geresnės psichologinės savijautos ir nusiteikimo mokytis užsienio kalbos. Tikimasi, kad projektas padės atkreipti į kokybiškesnių ir įvairesnių tęstinio mokymosi paslaugų senjorams plėtojimo būtinybę ir tarptautinio mokymosi mobilumo galimybes.