Startavo ,,Švietėjo akademija“

2022 m. sausio 25 d. konsorciumo, kurį sudaro Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras (koordinatorius),  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras bei Joniškio rajono švietimo centras (partneriai), atstovai susitiko Radviliškyje.   Įgyvendindami   programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą  „Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas“ suaugusiųjų švietėjai pradėjo  „Švietėjo akademijos“ veiklas.

„Švietėjo akademija“ – nauja,  tampriai su projekto tikslais susijusi iniciatyva.  2021 m. spalio-gruodžio mėnesiais konsorciumą sudarančių švietimo centrų vadovai, metodininkai, savanoriai dalyvavo darbo stebėjimuose „Senjorų užsienio kalbos mokymo(si) organizavimas užtikrinant veiklų efektyvumą ir įvairiapusiškumą“ („DomSpain Consulting SL“, Reus, Ispanija) bei „Užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams organizaciniai ir metodologiniai aspektai“  (Como A. Volta trečiojo amžiaus universitetas, Italija), kursuose „Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real“ (Europass Academy of Creativity, Barselona, Ispanija)  bei „Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces“ (Europass Teacher Academy, Florencija, Italija).

Minėti mobilumai suteikė  daug įžvalgų ir įgūdžių kaip organizuoti kalbos mokymo(si) užsiėmimus, paremtus holistiniu požiūriu, kūrybiškai taikyti naujas strategijas. Be to, buvo patobulintos dalyvių vadybinės, mokymo proceso organizavimo, mokymo(si) aplinkų kūrimo kompetencijos. Turėdami omenyje, kad atskiruose mobilumuose dalyvavo  atskirų švietimo centrų atstovai,  o susitarimas – sustiprinti švietėjų kompetencijas, padėsiančias didinti užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams įvairovę ir efektyvumą  yra bendras, nusprendėme  užsienyje gautą patirtį, įgūdžius, idėjas vieni kitiems perteikti aktyviai ir betarpiškai: organizuojant bendras  diskusijas, praktikumus, refleksijas.

Pirmojo  „Švietėjo akademijos“ užsiėmimo metu vyko idėjų iš darbo stebėjimų Ispanijoje ir Italijoje apžvalga ir diskusija. Pranešimus skaitė  Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė, Radvilliškio TAU savanorė, anglų kalbos dėstytoja Elvyra Jankauskienė.  Pagrindinė išvada –  labai verta pritaikyti  „DomSpain Consulting SL“ ir Como A. Volta trečiojo amžiaus universiteto patirtį kalbų mokymui senjorams pasitelkti savanorius: moksleivius, buvusius mokytojus, savanoriškai kalbų besimokančiuosius. Labai praverstų ir papildoma kalbinė aplinka senjorams, pavyzdžiui, TAU anglų kalbos užsiėmimų lankytojų iš skirtingų rajonų virtualūs susitikimai.  Joniškio rajono švietimo centro direktorė Rasa Kelpšienė apibendrino Ispanijos organizacijoje dirbančių andragogų praktiką efektyviai pasitelkti IKT mokant kalbų, sprendžiant kai kuriuos organizacinius, vadybinius klausimus. Rasa pakvietė į  praktikumą susipažinimui su pristatymų rengimo programų „Genially“ ir  „Canva“,  kalendoriaus įrankio  „Doodle“, apklausų administravimo programos „Google Forms“ galimybėmis.

Susitikimas Radviliškyje  patvirtino, kad motyvacija dalintis, mokytis, tobulėti yra ypač stipri,  o  bendros mokymosi veiklos yra prasmingos ir reikalingos.  Išvykos  pas kolegas metu buvo įgyvendinta dar viena idėja – pasimokyti  kurti tinklalapius, pasinaudojant „Google Sites“. Praktinį užsiėmimą vedė   Kęstutis Dambrauskas, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro neformaliojo ugdymo skyriaus švietimo paslaugų vadybininkas.  Po mokymų nutarta, kad akademijos veiklų, mokymo(si) medžiagos sklaidai sukursime puslapį, pasinaudodami išbandytu įrankiu. Laukite nuorodosJ.

Susitarta, kad kolegų  perteiktą patirtį, įgytus  įgūdžius  akademijos užsiėmimus lankę švietėjai aktyviai ir tikslingai taikys praktikoje – anglų kalbos mokymuose senjorams, o 2022 m. rudenį. vieni kitiems bei bendraminčiams  iš kitų švietimo centrų organizuos refleksiją, gerosios patirties pritaikymo pavyzdžių pristatymą.

Kitas  „Švietėjų akademijos“ užsiėmimas vyks vasario 9 d. Joniškyje.

Pakruojo švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė

„Švietėjų akademijos“ veiklos  vyksta įgyvendinant  programos „Erasmus+“  1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas” Nr. 2020-1-LT01-KA104 – 077734  (konsorciumo projekto koordinatorius – Pakruojo švietimo centras).