„Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Pakruojo rajone“

Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Pakruojo suaugusiųjų jaunimo švietimo centras įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas vystome karjeros specialistų tinklą ir siekiame užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs  ne mažiau kaip 380 karjeros specialistų

Projekto įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d.                                                                         .

Projektui skiriama 9 998 172,97 Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

#NextGenerationEU

Nuo spalio 3 dienos darbus jau pradėjo dvi karjeros specialistės, Eglė Uogintienė ir Eglė Valantinaitė-Krikščiūnė. Specialistės dalyvauja mokymuose ir gilina profesinio orientavimo žinias seminaruose. Antrąją spalio savaitę lankėsi mokyklose ir susipažino, pabendravo su mokyklų administracija, bei profesinio orientavimo specialistais esančiais ir dirbančiais mokyklose.
Pirmadienį lankėmės „Atžalyno“ gimnazijoje, ten bendravome su direktore Asta ir pavaduotoja Rasa išsiaiškinome jų lūkesčius profesinio orientavimo klausimais, bei apsibrėžėme darbo vizijas ir strategiją. Popietę skyrėme „Žemynos“ progimnazijai, kur mus maloniai sutiko pavaduotojos: Modesta ir Aida, aptarėme ugdymo planus.
Antradienį lankėmės Žeimelio gimnazijoje, kur šilto priėmimo sulaukėme iš direktorės Vilmos, pavaduotojos Laimos ir ugdymo karjeros darbo grupės narės Birutės. Džiaugiamės, kad galėsime prisidėti idėjomis prie jau pradėjusių darbus pedagogų, kurie integruoja mokinius į profesinį orientavimą. Linkuvos gimnazijoje diskutavome su mokyklos direktore Daiva ir pavaduotojomis Vita ir Violeta, kaip efektyviau užtikrinti kokybiškus karjeros planavimo procesus, prie kurio prisidės ne tik karjeros specialistės, bet ir visa mokyklos bendruomenė.
Trečiadienis prasidėjo Rozalimo pradinėje mokykloje, joje bendravome su mokyklos direktore Loreta ir aptarėme planus. Kelionė tęsėsi į Balsius, kuriuose pokalbis užtruko kiek ilgiau su direktore Virginija ir Sigute, kuri mokykloje atsakinga už profesinį orientavimą, nutarėme, kad dviese pasieksime rezultatų daug greičiau.
Ketvirtadienį paskutinioji mūsų aplankyta mokykla, tai Lygumų pagrindinė. Diskusiją pradėjome nuo ekskursijos po mokyklą, likome nustebintos išradingais sprendimais mokykloje, parsivežtais iš užsienio šalių. Po apžvalgos direktorė Asta, pavaduotoja Lina ir pedagogė Lina, kuri atsakinga už profesinį orientavimą mokykloje pakvietė diskusijai prie kavos, pasidalino įspūdžiais ir prisiminimais iš jau vykusių profesinio orientavimo veiklų.
Karjeros specialistės džiaugiasi, kad dauguma mokyklų priims jų darbą, kaip pagalbą , jau prasidėjusioms karjeros orientavimo veikloms. Likome maloniai nustebintos mokyklomis, kurios išsaugojo ir šiais metais profesinio orientavimo darbo grupes ir įtrauks mūsų pasiūlymus ir idėjas, prie jau suplanuotos veiklos. Primename, kad karjeros specialistų etatai yra visiškai nauji, ir visus metus vyks papildomi profesiniai mokymai.