Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinis pasitarimas

Pradžia:

2023-11-14 13:00.

Renginio pavadinimas: Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinis pasitarimas. Pranešimas ,,Kalbinių gebėjimų ir emocinės, socialinės kompetencijos ugdymas švietimo pagalbos specialisto darbe“. Metodinės priemonės pristatymas
Dalyvio mokestis – 2 Eur

Lektoriai: I. Beniušienė, Lygumų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė, logopedė

Vieta: Švietimo centro salytė, III aukštas

Atsakingas: G. Jasiūnienė, O. Daniševičiūtė