Seminaras rusų kalbos mokytojams ,,Netradicinių mokymo(si) aplinkų kūrimo galimybės“

Pradžia:

2022-04-08 9:00.

8 d. Išvykstame 9 val. nuo Švietimo centro. Registracija iki 04-04 d. tel. 61216

Renginio pavadinimas: Seminaras rusų kalbos mokytojams ,,Netradicinių mokymo(si) aplinkų kūrimo galimybės“
Kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas rusų kalbos pamokose“ (40 val.) modulis
Dalyvio mokestis – 10 Eur

Lektoriai: S. Grušienė, Lygumų pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja,
V. Tenienė, Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos rusų kalbos mokytoja

Vieta: Lygumų pagrindinė mokykla

Atsakingas: R. Leimontienė, V. Pėželienė