Seminaras anglų kalbos mokytojams ,,Skaitmeninės kompetencijos ugdymas: gerosios patirtys“

Pradžia:

2024-03-27 8:00.

Išvykimas 8 val. nuo Švietimo centro
Renginio pavadinimas: Seminaras anglų kalbos mokytojams ,,Skaitmeninės kompetencijos ugdymas: gerosios patirtys“. Kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Šiuolaikinės ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas pasirengiant bei įgyvendinant atnaujintą anglų kalbos ugdymo turinį“ modulis
Dalyvio mokestis – 15 Eur

Lektoriai: V. Kiaunytė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

Vieta: Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Atsakingas: R. Leimontienė, R. Stravinskienė