Respublikinė specialiųjų mokymosi poreikių turinčių mokinių darbų paroda „Mano angelas“

Pradžia:

2021-12-13.

Renginio pavadinimas: Respublikinė specialiųjų mokymosi poreikių turinčių mokinių darbų paroda „Mano angelas“
Pastaba. Siųsti darbus iki 2021-12-10 į Linkuvos specialiąją mokyklą

Lektoriai:

Vieta: Linkuvos Šv. mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje

Atsakingas: R. Juozapavičienė, R. Juozapaitienė