Rajono muzikos mokytojų metodinis pasitarimas-refleksija ,,IKT ir skaitmeninių ugdymo(si) priemonių naudojimas muzikinio ugdymo procese: pastebėjimai apie pritaikymą praktikoje“

Pradžia:

2022-09-13 14:30.

Renginio pavadinimas: Rajono muzikos mokytojų metodinis pasitarimas-refleksija ,,IKT ir skaitmeninių ugdymo(si) priemonių naudojimas muzikinio ugdymo procese: pastebėjimai apie pritaikymą praktikoje“

Lektoriai:

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: R. Leimontienė, V.Klupšienė