Rajono muzikos mokytojų metodinis būrelis

Muzikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2023-2024 m.m.

Muzikos mokytojų metodinio būrelio taryba