Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų pastebėjimai, mintys, pasiūlymai

  1. Atsisakyti nacionalinio patikrinimo testų, nes tai kelia daug streso vaikams ir dažnai neatspindi tikrų gebėjimų. Pvz. Jei vaiko skaitymo gebėjimai žemesni, tai nukenčia ir matematikos rezultatas, nes jam per mažai laiko, nespėja atlikti visų užduočių ir tai neatspindi tikrų jo matematinių gebėjimų. Taip pat skaityti kompiuterio ekrane daug sunkiau, neįprasčiau, negu popieriuje, todėl ir teksto suvokimo rezultatai gali būti daug prastesni, nei skaitant popierinį variantą. Nepatikima įranga ir interneto ryšys taip pat kelia nerimą. Mokytojos savo mokinių pažangai įvertinti galėtų naudoti ir kitus diagnostinius testus (pvz. EDUKOS).
  2. Nebelyginti vaikų rajono, Lietuvos mastu, nes kiekvienoje mokykloje, klasėje mokosi skirtingų lygių ir gebėjimų mokiniai ir tokie palyginimai neigiamai veikia mokinių ir mokytojų savivertę. Rezultatai tampa viešomis paslaptimis. Įtampa  iš mokyklų administracijų  persiduoda mokytojams, o iš mokytojų – mokiniams, tėvams. Jų  nauda abejoja ir tėvai ir mokytojai. Užtektų, kad su savo mokinių rezultatais susipažintų mokytojos, nes siekiame vaiko asmeninės pažangos. Pereinant į 5 klasę mokytoja su mokinių asmenine pažanga supažindina dalykų mokytojus.
  3. Kaip rodo kitų rajonų patirtis, geriausia būtų atsisakyti NMPP, nes jų nauda yra abejotina, o lėšas skirti mokinių patyriminei veiklai (STEAM), edukacijoms ar kitoms prasmingoms veikloms, kurios praturtintų vaikų žinias, gebėjimus ir įgūdžius.