Rajono matematikos, ekonomikos mokytojų metodinis pasitarimas ,,Matematikos, ekonomikos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

Pradžia:

2022-09-21 14:00.

Renginio pavadinimas: Rajono matematikos, ekonomikos mokytojų metodinis pasitarimas
,,Matematikos, ekonomikos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (mokymų ,,Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas“ sklaida)

Lektoriai: A. Vasilevičiūtė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja, S. Kairienė, J. Batakienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos mokytojos,
L. Ožiūnienė, Linkuvos gimnazijos mokytoja

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: J. Morkūnaitė, A.Vasilevičiūtė