Rajono kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

Pakruojo rajono kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2019 – 2020 m.m.

Pakruojo rajono kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio veiklos nuostatai
Pakruojo rajono kūno kultūros mokytojų sąrašas
Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio taryba
„Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“