Rajono informacinių technologijų metodinio būrelio veikla

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio veiklos nuostatai

Informacinių technologijų metodinio būrelio veiklos 2022-2023 m.m. planas

Informacinių technologijų metodinio būrelio taryba

Pakruojo rajono 6-ų klasių mokinių informacinių technologijų animacijos konkurso nuostatai

Pakruojo rajono 7-ų klasių mokinių informacinių technologijų pateikčių konkurso nuostatai

Pakruojo rajono 5 klasių mokinių informacinių technologijų piešinių konkurso nuostatai